Traveleresbox

העבודה עם חברות סטארטאפ צעירות תמיד מאתגרת. לשמחתי העבודה עם Travelersbox כייפית הרבה יותר כי ברור שיש כאן הרבה מעבר לחברת סטארטאפ.. 

בשבועות הקצרים של העבודה המשותפת (ויש חברות שלא זקוקות ליותר ממס' שבועות להשקה וחשיפת פעילות בהתאם לשלב שהן נמצאות בו) הצלחנו להשיג מספר חשיפות איכותיות בעיתונות הכלכלית ובתקשורת האלקטרונית.