Pumpic - חשיפה ראשונה לסטארטאפ ישראלי חדש

Pumpic היה סטארטאפ שפעל בשוק מאוד צפוף של PhotoSharing ויחד עם זאת ניסה לתת ללקוחותיו יתרון על פני שימוש באפליקציות אחרות.

מאחר ובחברה רצו להשיג חשיפה ומודעות לפעילותם עוד טרם השלמת פיתוח גרסאות לכלל מערכות ההפעלה, האסטרטגיה שנבחרה היתה עבודה למול העיתונות העסקית, כמו גם זו המקצועית.

הנחת העבודה היתה שהחברה תצטרך לצאת בשלב כלשהוא לגיוס משמעותי ולא תוכל להסתמך על גיוס הסיד, ולכן חשוב שמשקיעים פוטנציאליים, כמו גם גופי ההשקעה עצמם, יראו נוכחות בתקשורת.

המטרה הזו מוצתה עד תום עם סיקור ב-2 עיתוני כלכלה מרכזיים ועם חשיפה באתרים מקצועיים שחשופים לבכירים בתחום. 

לצערי כמו סטארטאפים רבים המיזם לא צלח ובסוף 2013 החברה נסגרה.