Geektime

לא פשוט לעשות יחסי ציבור לגוף מדיה. בטח לא כזה שבועט. בטח לא כזה שמצליח. בטח לא בשוק תחרותי ולא תמיד מפרגן. יחד עם זאת, כשמעורבים בתהליך באופן מובנה, המחשבה על "איך יראה הסיקור התקשורתי" היא חלק בלתי נפרד מהפקת האירוע. 

לשמחתי החברים ב- Geektime משתפים פעולה והתוצאות לאורך השנים, באירועים ותחרויות שהם מקיימים, מדברות בעד עצמן. כל אירוע מסוקר בתקשורת, בדגש על חדשות בטלוויזיה.