Cyber כולם מדברים על זה.

בשנת 2014 Cyber הוא שם קוד לתחום לוהט. הרבה חברות מנסות לעשות הסבה כדי לפעול בו. מעטות באמת מבינות אותו. 

ינואר 2012. ההאקר הסעודי בדיוק סיים להציף את הרשת ברשימות כרטיסי האשראי האחרונות שמצא ובתקשורת מיהרו להכתירו אותו כלוחם סייבר מיומן.

אנשי אבטחת המידע הרציניים מיהרו לנצל את ההזדמנות והעלו לסדר היום את החשיבות שביישום PCI. תקן מוכר וידוע, אמנם לא ותיק מדיי אבל בהחלט כזה שכבר יושם בארגונים גדולים וכל מהותו היא מניעת מקרים כמו אלה שניצל אותו האקר סעודי. כאמור, אירוע אבטחת מידע חשוב, אבל לא סייבר. סייבר זה משהו רציני הרבה יותר. 

באותה השנה התחלתי לעבוד עם חברת אבנת אבטחת מידע. זה היה סיבוב שני לעבודה המשותפת שלי איתם. באבנת, בשונה מהרבה חברות אחרות בתחום, פועל מזה שנים צוות מיומן של האקרים שעושים גם סייבר. החלטנו שזו הזדמנות נהדרת לעשות קצת סדר בדברים ולהסביר לציבור מה זה סייבר, מה האיומים, מה הסכנות ומה באמת עלול לקרות כאן אם תתרחש עלינו מתקפת סייבר אמיתית. 

האסטרטגיה שבה בחרנו היתה פניה לכתבים הצבאיים. סייבר הוא מקצוע לחימה לכל דבר. הכתבים הטכנולוגיים יכולים להסביר אותו מצויין, אבל תהיה חסרה להם הראיה המערכתית הכוללת של מדינה שגופי תשתית בה משותקים וההשלכות על הממשק בין הגורמים השונים. 

הטקטיקה - פניה לכתבים ופרשנים צבאיים והצעה לבא ללמוד מהמומחים בתחום. היום, אתם בטח שמים לב, מסוקר תחום הסייבר ע"י הכתבים הצבאיים והוא זוכה להרחבות משמעותיות בתקשורת.

אלון בן דוד, הפרשן הצבאי של חדשות10 שידר כבר לפני שנה וחצי כתבה נרחבת על לוחמת הסייבר, כתבה שלמען האמת, עדיין עומדת במבחן הזמן.